OGŁOSZENIA


2018-12-03

ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ”CHEMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

oferuje do wynajęcia/dzierżawy powierzchnie na cele produkcyjne, magazynowe itp. w następujących obiektach położonych na działce o nr ew. 6/387 (obręb 005) przy ul. Olszewskiego 6:

I. I. Budynek dwukondygnacyjny z częścią produkcyjno-magazynową i częścią biurowo-socjalną z pomieszczeniami technicznymi
  1. Powierzchnia zabudowy - 1 187 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 2 036 m2.

Obiekt położony jest w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.

Oferowany do dzierżawy obiekt Modelarni wyposażony jest w instalacje:
 • elektryczną 400/230V,
 • wodno-kanalizacyjną,
 • gazową,
 • centralnego ogrzewania,
 • sprężonego powietrza,
 • dźwig wewnętrzny 1T.

II. Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 57 m2
  1. Powierzchnia zabudowy - 68 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 57 m2.

Brak instalacji wewnętrznych.

Do budynków przynależą: drogi, parking o pow. 370 m2 oraz tereny zielone.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 41 367 52 92 lub 604 075 730.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem:
Ogloszenie_20181203_DzierzawaModelarni.pdf.2018-04-03

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW

Przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej.

Brak realizacji ustawowego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary w wysokości do 5% przychodów wynikających z działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej  danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym.

Złożenie wniosku w certyfikacji ogólnej nie oznacza konieczności udziału w dalszych procesach rynku mocy, ale dla ww. jednostek wytwórczych  jest wymagane ustawowo. Z kolei dla chętnych do wzięcia udziału w  aukcji mocy i osiągania przychodów z rynku mocy jest to pierwszy etap procesu, w ramach którego jednostki wytwórcze i jednostki redukcji zapotrzebowania będą mogły, w wyniku aukcji mocy, zawrzeć umowy mocowe, na podstawie których otrzymają wynagrodzenie.

Przyjmowanie zgłoszeń do certyfikacji planowane jest na okres od 3 do 12 kwietnia 2018 r. Certyfikacja zakończy się 29 maja br.

Udział w certyfikacji jest bezpłatny. Konieczne jest jedynie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie informacje znajdują się na poniższych stronach www:
- www.rynekmocy.pl
- www.ure.gov.pl2017-01-12

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, od dnia 03.01.2017 r. prawa z akcji "CHEMAR" S.A. wykonuje Minister Energii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Treść Rozporządzenia RM z dn. 3 stycznia 2017 r.: czytaj...2012-10-30

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, oferuje sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń:

- maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) po atrakcyjnych cenach.

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
2012-09-18

ZUChiAP "CHEMAR" posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1000 m².

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
PRZETARGI USTNE


Brak...

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.