Laboratorium

Laboratorium Badawcze "CHEMAR" S.A. spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p.5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art.9 ust.2 p.5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z późn. zm.).

Świadectwo uznania Laboratorium Nr LBU-28/10-17.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem obejmuje:

 • Badania nieniszczące:
  - Badania radiograficzne - rentgenowskie i izotopowe
  - Badania ultradźwiękowe
  - Badania magnetyczno-proszkowe
  - Badania penetracyjne
  - Badania wizualne

 • Badania niszczące:
  - Próba rozciągania
  - Próba zginania
  - Próba udarności
  - Pomiar twardości metali
  - Badania technologiczne rur
  - Badania metalograficzne
  - Badania zawartości ferrytu
  - Badania składu chemicznego stopów żelaza
  - Badania odporności na korozję międzykrystaliczną

Laboratorium Badawcze "CHEMAR" S.A. posiada kwalifikowany i certyfikowany personel oraz wdrożony system jakości w zakresie badań nieniszczących, zgodnie z przepisami: ASME Sec VIII div 1; ASME Sec I.

Laboratorium Pomiaru Długości i Kąta - wykonuje sprawdzanie narzędzi pomiarowych (suwmiarki, przyrządy mikrometryczne, liniały, poziomnice, płytki wzorcowe, wałeczki miernicze, kątowniki, sprawdziany gwintowe, sprawdziany tłoczkowe i inne).

Linki:

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.