Certyfikaty


  1. UDT
    Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009; Nr CSJ/041/2018
  2. UDT
    Świadectwo uznania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005; Nr LBU-028/10-17

  3. TUV Nord
    Świadectwo uznania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005; Nr 65739

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.