INFORMACJE I OGŁOSZENIA:

2018-05-15

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 16a/5 w Kielcach...

2018-04-18

Ogłoszenie o ofercie wynajmu/dzierżawy budynku modelarni i magazynu...

2018-04-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (działki za Rurownią)...

2018-04-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (działki za Sices)...

2018-04-03

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW

2018-02-12

Decyzja Prezesa URE i Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego z dn. 01.02.2018r.

2017-12-01

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (Obr. 0005)...

2017-12-01

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (wieżowiec wraz z parkingiem)...

2016-11-29

Informacja o obowiązywaniu XII Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.01.2018 r.)

2017-11-08

Ogłoszenie o ofercie wynajmu/dzierżawy hali warsztatów w Kielcach przy ul. Helenówek 4...

2017-10-20

Informacja o decyzji Prezesa URE ws. wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na rok 2018...

2017-10-02

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (działki nr 6/193)...

2017-09-18

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018...

2017-05-29

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnjnej nr 003/2017 IRiESDn z dn. 29.05.2017r.

2017-01-26

Raport OSDg z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacyjnej nr 004 IRiESDg z dn. 26.01.2017r.

2017-01-26

Raport OSDg z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacyjnej nr 004 IRiESDg z dn. 26.01.2017r.

2017-01-24

Informacja o zakończeniu z dniem 24.01.2017 r. okresu konsultacyjnego IRiESDg przedstawionej w Karcie aktualizacyjnej nr 004 z dnia 10.01.2017r

2017-01-12

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, od dnia 03.01.2017 r. prawa z akcji "CHEMAR" S.A. wykonuje Minister Energii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

2017-01-10

Informacja o rozpoczęciu od dnia 10.01.2017 r. okresu konsultacji projektu zmian IRiESDg

2017-01-10

Informacja o Zmianie XI Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w sprawie opłaty jakościowej (obowiązuje od 01.02.2017 r.)

2016-12-15

Informacja o Zmianie XI Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.01.2017 r.)

2016-11

W listopadzie 2016 r. Chemar S.A. zawarł z Politechniką Świętokrzyską dwa porozumienia o współpracy w zakresie innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia.

2016-10-12

Informacja o obowiązywaniu XI Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego (od 01.11.2016 r.)

2015-09-14

Informujemy, że w dniu 12. września 2016 r. do naszych danych adresowych wprowadzono zmianę dotyczącą kodu pocztowego.
Zgodnie z KRS Nr 0000146925 obecny kod pocztowy to: 25-663 Kielce.

2015-07-28

Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń ...

2016-07-20

Informacja o obowiązywaniu XI Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.08.2016 r.)

2015-11-24

Oferta najmu/dzierżawy budynku parterowego...

2012-10-30

Oferujemy sprzedaż po atrakcyjnych cenach maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) ...

2012-09-18

Powierzchnie biurowe do wynajęcia

"CHEMAR" S.A. posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1 000 m².
Kontakt: Hubert Trątnowiecki, tel. 41 367 52 92.

> Archiwum Informacji <

Od 1999 r. CHEMAR posiada koncesje na dystrybucję i obrót energii elektrycznej oraz od 2001 r. na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi. W wyniku przekształceń własnościowych z Grupy kapitałowej CHEMAR wydzieliły się zakłady przemysłowe z branży energetycznej. Działalność "CHEMAR" S.A. koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla tych zakładów oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową firmy.

"CHEMAR" S.A. sukcesywnie dostosowuje swoją działalność do najnowszych standardów obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne. W listopadzie 2011 r. CHEMAR uzyskał status operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.

Laboratorium CHEMARU świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań laboratoryjnych dopuszczających produkowane wyroby.

Certyfikat: SZJ wg PN-EN ISO 9001:2009

Główna działalność usługowo-handlowa prowadzona przez "CHEMAR" S.A.:

  • handel i dystrybucja energii elektrycznej,
  • handel i dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  • usługi laboratoryjne,
  • usługi administrowania terenem objętym infrastrukturą "CHEMAR" S.A..

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.